Thủ thuật nhỏ giúp trình duyệt của bạn luôn mở ở chế độ riêng tư (phần 2)

Firefox

Mozilla giúp bạn tự động khởi động chế độ duyệt web riêng tư tại Firefox nhờ cửa sổ Options của trình duyệt này. Hãy ấn vào nút trình đơn của Firefox (hình 3 dấu gạch ở góc trên bên phải) rồi chọn Options.

Tiếp đấy, ấn vào thẻ Privacy rồi chọn “Never remember history” ở phần History. Giờ đây, Firefox sẽ dùng những cài đặt trong chế độ duyệt web riêng tư mỗi lúc bạn khởi động trình duyệt.

Internet Explorer

Microsoft cũng sẽ cho phép bạn khởi động trình duyệt ở trong chế độ InPrivate Browsing nhờ  phương thức thêm một tùy chọn dòng lệnh lên biểu tượng tắt của IE. Hãy xác định những biểu tượng tắt mà bạn hay dùng để mở IE, ấn vào đó rồi chọn Properties. Thêm thông số “–private” tại nơi cuối cùng của hộp Target  rồi ấn OK.

Từ lúc này, trình duyệt IE sẽ luôn được khởi động trong chế độ InPrivate Browsing mỗi khi  mà bạn mở nó qua những biểu tượng tắt này. Nếu dùng các biểu tượng tắt ở  các nơi khác, bạn cũng sẽ cần phải hiệu chỉnh chúng như phương thức  ở trên.

Opera

Trình duyệt Opera cũng sẽ khởi động được ở chế độ duyệt web riêng tư theo cách thêm tùy chọn dòng lệnh giống với IE và Chrome. Hãy xác định những biểu tượng tắt của Opera, ấn chuột phải vào đấy và chọn Properties. Sau đấy, hãy thêm  vào thông số “–newprivatetab” ở cuối hộp Target rồi nhấn OK.

Giờ đây, Opera sẽ luôn được mở tại chế độ duyệt web riêng tư. Chú ý rằng Opera có những  thiết lập để mở các thẻ mới chứa tính năng duyệt web riêng tư cho nên thủ thuật này sẽ chỉ mở ra một thẻ duyệt web riêng tư lúc bạn khởi động Opera. Bạn cần mở thêm các “thẻ riêng tư” thay vì  các thẻ bình thường khi dùng Opera tại  chế độ duyệt web riêng tư.

 

Post Author: Linh Dieu