Cách tìm chu vi và diện tích hình tròn

Công thức tính diện tích hình tròn, chu vi hình tròn khá dễ nhớ để vận dụng vào những bài toán cơ bản. Tuy nhiên, trên thực tế bạn cần biết mối liên quan tới các công thức cùng những dạng bài tập giúp dễ dàng hơn cho các em học sinh, sinh viên, hay những người có công việc liên quan tới việc đo đạc, tính toán về hình tròn.

Định nghĩa hình tròn: Trong hình học phẳng, hình tròn là vùng trên mặt phẳng nằm bên trong đường tròn. Có tâm, bán kính và chu vi hình tròn chính là

Công thức tính diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn bằng bình phương bán kính hình tròn nhân với PI.

 S = r2 x π Hoặc S = d2/4 x π

Trong đó: S: Là ký hiệu diện tích hình tròn. r: Là bán kính hình tròn. d: Là đường kính hình tròn. π: là hằng số PI bằng 3.14.

Công thức tính chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn hay đường tròn (là đường biên giới hạn của hình tròn) bằng 2 lần bán kính nhân với PI hay bằng đường kính nhân PI.

C = 2r x π= d x π

Trong đó: C: Là ký kiệu chu vi của hình tròn, đường tròn. r : Là kích thước bán kính của đường tròn, hình tròn. d: Là kích thước đường kính của đường tròn, hình tròn. π: Là hằng số PI = 3.14.

Ngoài ta nhiều yêu cầu tìm đường kính, bán kính của hình tròn, nhưng nếu bạn đã nhớ và vận dụng thành thục 2 công thức cơ bản là tính diện tích và chu vi hình tròn thì việc tìm những yếu tố khác rất đơn giản.

Hình tròn là một trong những hình học thông dụng và quen thuộc với nhiều người dùng nhất. Những ứng dụng liên quan đến hình tròn được áp dụng rất nhiều trong thực tế. Vì vậy hãy ghi nhớ những công thức mà mình hướng dẫn nha.

Post Author: admin