Làm sao để tìm lại mật khẩu đã lưu trên Chrome cho bất kỳ loại máy tính nào

Không cần cài đặt Chrome, bạn vẫn có thể xem những mật khẩu đã lưu trước đó trên trình duyệt này tại bất kỳ máy tính nào. Nếu như bạn thường sử dụng Google Chrome để  mà duyệt web thì chắc hẳn tính năng  giúp lưu trữ mật khẩu đăng nhập là một phần chẳng […]

Cách Phục hồi Bookmark trên Cốc Cốc

Đôi khi vô tình chúng ta xóa mất Bookmark trên Cốc Cốc, các bạn lo lắng vì đó là những bookmark rất quan trọng. Đừng lo lắng, các bạn hãy làm theo hướng dẫn bài viết của bọn mình để khôi phục Bookmark. Trên trình Cốc Cốc,chúng ta có thể dễ dàng tạo và xóa […]